Kancelaria Prawna

Grupa Doradztwa Gospodarczego

Jak możemy Ci pomóć?

Nasza grupa to konsorcjum powołane w celu zapewnienia Naszym Partnerom pełnej obsługi w zakresie szeroko rozumianego doradztwa gospodarczego.

Obsługa prawna

 • udzielania porad prawnych
 • sporządzaniu opinii prawnych
 • opracowywaniu projektów aktów prawnych
 • zastępstwa prawnego i procesowego, w tym występowania przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed naczelnymi lub centralnymi organami administracji państwowej, przed sądami okręgowymi, apelacyjnymi oraz przed organami drugiej instancji w postępowaniu administracyjnym​

Obsługa notarialna

 • akty notarialne
 • poświadczenia
 • doręczanie oświadczeń
 • protesty weksli i czeków
 • wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • protokoły i inne czynności wynikające z przepisów prawa

Obsługa finansowo - księgowa

 • badanie sprawozdań finansowych
 • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych
 • przegląd sprawozdań finansowych
 • ekspertyzy i opinie ekonomiczno - finansowe
 • doradztwo podatkowe
 • doradztwa w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
 • prowadzenia postępowania likwidacyjnego i upadłościowego

Obsługa nieruchomości

 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • rzeczoznawstwo majątkowe
 • zarządzanie i administrowanie nieruchomościami
 • uwłaszczenia i reprywatyzacje
 • regulowanie stanu prawnego
 • specjalizacja w obsłudze dużych obiektów przemysłowo-usługowych

Kancelaria Prawna GDG Radcy Prawnego Krzysztofa Gładkowskiego

Koordynator Konsorcjum

Historia Grupy

Kancelaria Prawna GDG powstała 07.04.1997 r. w celu świadczenia kompleksowych usług doradczych z zakresu problematyki prawnej, ekonomiczno-finansowej, obsługi związanej z nieruchomościami, windykacją należności, doradztwem finansowym, podatkowym, inwestycyjnym, organizacji i pozostałych analiz gospodarczych.

Kancelaria podejmuje również działania w celu uzyskania ugody z wierzycielami oraz egzekwowania należności, włącznie z pełnym postępowaniem komorniczym.

Partnerzy Kancelarii działający na zasadach konsorcjum pod firmą Grupa Doradztwa Gospodarczego posiadają indywidualne uprawnienia do wykonywania zawodów: radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, księgowego, rzeczoznawcy majątkowego, geodety, rzecznika patentowego, doradcy personalnego, licencjonowanego pośrednika i zarządcy obsługi nieruchomości, licencjonowanego pracownika ochrony.

Działalność Kancelarii spełnia wymagania obowiązującego systemu prawnego oraz kryteria wysokiej jakości, fachowości, rzetelności oraz bezwzględnej terminowości i najwyższej poufności we wszystkich dziedzinach swej działalności. Kancelaria prowadzi działalność na rzecz prywatnych podmiotów gospodarczych, jednostek organów administracji państwowej oraz samorządowej.


Do dnia dzisiejszego r. w bieżącej procesowej obsłudze prawnej realizowanej przez Kancelarię przez sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym odbyło się ponad 1200 spraw.

Kancelaria Prawna GDG Krzysztof Gładkowski jest wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Nr WA-3336.

Kontakt

00-833 Warszawa
ul. Sienna 72A lokal 606 

tel.  (0-48) (22) 620-17-49
tel.  (0-48) (22) 620-45-03
tel.  (0-48) (22) 624-02-66 tel./fax  (0-48) (22) 850-21-36

e-mail: gdg@gdg.pl